Προφίλ

Το 1981 σε αναζήτηση ξυλίνων κουφωμάτων εξοχικής κατοικίας ιδιοκτησίας μας αντιμετώπισαμε ανεπάρκεια γνωστική και κατασκευαστική στη σύγχρονη τεχνολογία μη τυποποιημένων κουφωμάτων. Μετά από μελέτη 6 ετών κοπτικών κεφαλών με βάση το ευρωπαικά προφίλ (Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, Ελβετία) για την κατασκευή κουφωμάτων κατακτήθηκε και διευρίνθηκε η γνώση σε συνδυασμό υπαρχόντων ελληνικών προφίλ με σύγχρονη αντιμετώπιση της θερμοδιαφυγής, της ηχομόνωσης, της στεγάνωσης και της μελλοντικής ρύθμισης των κινητών στοιχείων.

 

Το 1989 ιδρύθηκε η εταιρεία ΑΦΟΙ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ με νέο και σύγχρονο εξοπλισμό για την κατασκευή όλων των τύπων εσωτ. και εξωτ. κουφωμάτων υπό την διεύθυνση του Αντώνη Χατζηαντωνίου Διπλ. Πολ. Μηχ. TH Karlsruhe και του Γιώργου Χατζηαντωνίου εξειδικευμένου τεχνίτη ξυλουργού.

 

Η ποιότητα και η αισθητική είναι οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους έχει χτισθεί η σχέση με τους πελάτες μας σε όλη αύτη την πολύχρονη πορεία μας. Τα ξύλινα κουφώματα μας και γενικά όλες οι ξύλινες κατασκευές  κατασκευάζονται έπειτα από τις απαιτήσεις του αρχιτέκτονα και πελάτη σε συνδυασμό με τη δική μας καθοδήγηση λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία και σεβασμό του περιβάλλοντος καθώς τα προιόντα κατασκευάζονται από ξυλεία που προέρχεται από δασικές εκτάσεις διαπιστευμένες από διεθνείς οργανισμούς διαχείρισης των εκτάσεων αυτών.